Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Diabeetikkolasten ja -nuorten terveyskasvatusohjelma

Kuvaus

Hankkeessa järjesteään diabetes-lapsille, -nuorille ja -perheille kesäleirejä. Leireillä jaetaan tietoa diabeteksesta, sen hoidosta sekä ruokavalion ja liikunnan merkityksestä. Yhdelle leirille osallistuu 60 lasta, 30 äitiä ja 30 ei-diabeetikkolasta kunakin vuonna. Lisäksi järjestetään Tyttöjen kohtaamisia ja Nuorisoklubeja ja koulutetaan vapaaehtoisia diabeteksen hoidon kysymyksiin ja leireille vetäjiksi. Hankkeen toisessa vaiheessa lisätään äiteihin kohdistuvaa neuvontaa ja tietoisuutta sopivan ruuan valmistuksesta. HK 12: Myös aikuisten diabetes lisääntynyt. Halutaan palkata 2 työntekijää ja kouluttaa diabetesasiantuntijoita sairaanhoitajien ja vapaaehtoisten joukosta ohjaamaan ihmisiä hoitoon. Kesäleiri vanhalla konseptilla vuonna 2013. Diabeetikot saavat insuliinin kotihoitoon, mutta heille ei jaeta tietoa sairauden muista hoitotavoista (liikunta, ruokavalio). Seurauksena on usein mm.näön ja munuaisten toimintakyvyn heikkenemistä. Tavoitteena on nostaa diabeetikkolapsille järjestettävillä leireillä terveysvalistuksen tasoa, nostaa lasten itsetuntoa ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan tasavertaiseen elämään. HK 12: Hanke jatkoa vuosien 2006-2011 hankkeille. Tavoitteena tarjota terveydenhoitajan palveluita ja terveysseulontoja, jakaa hoitotietoa, tarjota positiivisia elämyksiä.

Myönnöt

  • 2012: 17 965 €
  • 2013: 23 877 €
  • 2014: 18 158 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Terveystietouden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Arabikansojen ystävyysseura ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

85904101

Tunnus

UHA2011-005893

Sivua muokattu

01.11.2012