Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.06.2017

Uongozi instituutti, III vaihe

Kuvaus

Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutti (UONGOZI Instituutti) perustettiin v. 2010 Suomen ja Tansanian yhteisaloitteena osana Helsinki-prosessia vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin Tansaniassa. Instituutin päätavoitteena on tukea Tansanian ja laajemmin koko Afrikan kestävää kehitystä vahvistamalla vastuullista johtajuutta ja hallinnon kapasiteettia tehdä vastuullisia talouskasvuun, kestävään kehitykseen ja köyhyyden vähentämiseen liittyviä poliittisia päätöksiä ja toimeenpanna niitä tehokkaasti. Instituutti on vuosien saatossa kehittynyt tunnustetuksi johtajuus-instituutiksi, jolla on hyvää näyttöä koulutus- ja policy-työstä. Instituutti on järjestänyt yli 90 johtajuuskoulutusta yli 2000 henkilölle. Instituutti on järjestänyt säännöllisesti myös kestävään kehityksen liittyviä tilaisuuksia, antanut teknistä apua sekä tehnyt tutkimusta liittyen vastuulliseen johtajuuteen, ekologisesti kestävään taloudelliseen kehitykseen sekä metsien ja luonnonvarojen hallintaan. Instituutilla on ollut myös tärkeä rooli tuen antamisessa Tansanian hallitukselle kansallisten politiikkalinjausten, strategioiden ja lakien laadinnassa liittyen energiapolitiikkaan, sekä mineraalien, maakaasun ja öljyvarojen hallintaan. Lisäksi instituutti on tukenut hallitusta hyvään hallintoon ja julkisten varojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä sekä kansallisen sosiaaliturvarahaston ja muiden julkisten instituutioiden strategioiden laadinnassa. Suomen tuki UONGOZI Instituutille on nähty tärkeänä kanavana köyhyyden vähentämisen ja muiden kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi Tansaniassa. Suomi on tukenut instituuttia sen alkuvaiheista lähtien ja tukea jatketaan seuraavalle rahoituskaudelle vuosille 2017-2021. Suurin osa Suomen tuesta on yleistukea instituutin perustoiminnoille (5,9 milj €). Sen lisäksi Suomi tukee instituutin johtajuuskoulutusohjelmien järjestämistä yhteistyössä mm. Aalto yliopiston kanssa ja tutkimusyhteistyön kehittämistä YK:n alaisen WIDER-instituutin kanssa sekä instituutin institutionaalista kehitystä HAUS:in antaman teknisen tuen avulla (4 milj €).

Rahoituspäätös  26.06.2017

9 900 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
  • Ylempi tekninen ja johtamiskoulutus 40%
  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 30%

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235859

Tunnus

UHA2017-000246

Sivua muokattu

10.07.2017