Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2013

SAM/Sambian kuivasanitaation kehittäminen

Kuvaus

Hanke käynnistynyt v. 2006. Puutteellisen sanitaation ja hygienian kehittämiseksi perustetaan kuivakäymälöitä sekä koulutetaan käymälöiden käytössä ja hoidossa sekä yleisesti sanitaatioon ja hygieniaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hankkeessa koulutetaan asukkaita kotipuutarhaviljelyssä ja selvitetään maatuneen kompostin käyttöä lannoitteena. V. 09-11 panostetaan kyläläisten omaehtoisen rakentamisen tukemiseen. Tampereen ja Hämeen ammattikorkeakoulut antavat asiantuntija-apua; muutamia opiskelijoita osallistuu tausta- ja seurantaselvitysten tekemiseen. III-vaihe v.12-14 keskittyy aikaisempien toimintojen laajentamiseen (käymälöiden rakentamiseen,hygieniaopetukseen,kompostin käyttämiseen lannoitteena) sekä erityisesti paikallisten hyödynsaajien osallistumiseen ja kapasiteetin vahvistamiseen hankkeen kestävyyden varmistamiseksi.Kumppanin kanssa luodaan exit-strategia. Sanitaatio on kehittymätöntä Sambiassa - käymälät ovat huonosti hoidettuja ja ihmiset eivät ole halukkaita käyttämään niitä. Luonnon helmassa asiointi kuitenkin tuottaa sekä ympäristö- ja hygieniaongelmia että sosiaalisia ja turvallisuusongelmia. III-vaiheessa pyritään syvempään paikallisten asenteiden ja sanitaatiokulttuurin muuttamiseen koulutuksen ja työpajojen avulla.Paikalliset ihmiset ovat edelleen haluttomia käyttämän kuivakäymälöitä sekä sen tuottamaa kompostia lannoitteena.

Myönnöt

  • 2012: 67 220 €
  • 2013: 63 993 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 100%

Rahoituskanava

Käymäläseura Huussi ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28813501

Tunnus

UHA2011-005878

Sivua muokattu

22.05.2013