Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,25.03.2013

Sahansaho – Somalian aavikoitumista vastaan

Kuvaus

Projektin kohteena on aavikoituminen Keski- ja Pohjois-Somaliassa. Hankkeen kehitystavoitteena on edistää ympäristön kestävää kehitystä sekä paikallisten ihmisten hyvinvointia. Erityisesti tavoitteena on aavikoitumisen pysäyttäminen kolmella projektialueella. Hankkeen välittömiä tavoitteita ovat seuraavat: puiden määrä ja moninaisuus kasvaa; ympäristötietoisuus lisääntyy; maan kunto paranee; perinteisen ruohon määrä kasvaa; paikallisten kumppaneiden kapasiteetti sekä keskinäinen yhteistyö lisääntyvät. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan pitkäkestoisella projektilla (3 x 3 vuotta). Vuosina 2013-2015 tavoitteet on tarkoitus saavuttaa koulutuksella ja ympäristötietoisuuden lisäämisellä; rakentamalla kolme ympäristönsuojelukeskusta missä kussakin on malli-istutusalue ja taimitarha; taimien kasvattamisella ja istuttamisella; maa-alueiden kunnostuksella; vaihtoehtoisten energiamuotojen esittämisellä ja edistämisellä; sekä paikallisten kumppaneiden kouluttamisella kapasiteetin lisäämiseksi. Kyseessä on yhteishanke, jota toteuttaa Suomen Somalia-verkosto ry yhteistyössä kolmen jäsenjärjestönsä kanssa (Puntland Community, PC; Sool, Sanaag and Hawd Development Association, SSHDA; ja Somali Social Development Association, SSDA) sekä niiden kolmen kumppanijärjestön kanssa Pohjois- ja Keski-Somaliassa (Homboboro Relief and Rehabilitation Organization, HRRO; Nomadic Development Organization, NDO; ja Tanaad Relief and Development Organization, TARDO. Projekti luo innovatiivisen yhteistyömallin, joka vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa Somaliassa ja luo uusia verkostoja. Hankkeen päähyödynsaajat ovat noin 1600 kotitaloutta projektialueilla (400 Buhodlen alueella; 600 Gaalkaacyon alueella, 600 Adadon alueella), joiden ympäristö ja mahdollisuudet elinkeinoihin paranevat puunistutuksen ja maa-alueiden kunnostuksen ansiosta. Kotitaloudet osallistuvat istutusopetuksiin ja saavat puuntaimia istutettaviksi. Projekti on jatkoa hankkeelle, joka alkoi tammikuussa 2012 ulkoministeriön rahoituksella.

Myönnöt

  • 2013: 136 000 €
  • 2014: 136 000 €
  • 2015: 136 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Luonnon monimuotoisuus 50%
  • Ympäristökasvatus ja -koulutus 50%

Rahoituskanava

Finnish Somalia Network

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27311701

Tunnus

UHA2012-002643

Sivua muokattu

25.03.2013