Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.08.2012

IHOIK/International Centre for Transitional Justice

Kuvaus

Järjestö toimii laajojen ihmisoikeusloukkausten selvittämiseksi sekä sovinto- ja korvausjärjestelmien kehittämiseksi hirmuhallinnosta, laajoista ihmisoikeusloukkauksista ja väkivallasta tai pitkästä epädemokraattisesta perinteestä kärsineissä maissa. Järjestö avustaa väkivaltaan ja ihmisoikeusloukkauksiin kohdistuvassa syytetoiminnassa, loukkausten dokumentoinnissa mm. totuuskomissioiden avulla, väkivaltaan syyllistyneiden hallintokoneistojen purku- ja uudistustyössä, uhrien korvausjärjestelmien kehittämisessä sekä kansallisen sovun edistämisessä Se tekee myös paljon politiikkavaikuttamistyötä. ICTJ tarjoaa tietoa, oikeudellisia ja politiikka-analyyseja ja strategiatutkimusta oikeus-ja totuuskomissioinstituutioille, kansalaisjärjestöille ja hallituksille. ICTJ toimii yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa siirtymävaiheen hallinnon oikeudellisuuden sekä paikallisten voimavarojen vahvistamiseksi.

Rahoituspäätös  21.08.2012

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

Intl Centre for Transitional Justice

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81208701

Tunnus

UHA2011-005828

Sivua muokattu

02.05.2013