Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.09.2012

Tuki IREX Europelle yhteistyöhön Syrian Justice and Accountability Centren kanssa

Kuvaus

Syrian Justice and Accountability Centre (SJAC) on perustettu vuonna 2012 keräämään tietoa ja todisteita Syyriassa tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista. SJAC saa teknistä tukea International Research & Exchange Board IREXilta ja Public International Law and Policy Groupilta (PILPG). SJAC pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön kaikkien niiden toimijoiden kanssa, jotka toimivat ihmisoikeusrikkomuksia vastaan (YK:n ihmisoikeusneuvosto, Human Rights Watch, Amnesty International, ym.). Kerättyjä tietoja voidaan tarvittaessa käyttää myöhemmässä vaiheessa saattamaan ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneet tahot oikeuteen toimistaan, tai esimerkiksi totuuskomissio -tyyppisissä järjestelyissä. Järjestö pyrkii olemaan toimissaan mahdollisimman transparentti. Kaikki SJAC:n tietoon tulleet ihmisoikeusrikkomukset kootaan datapankkiin, joka on kaikkien käytettävissä. Tietoja saadaan useista eri lähteistä, jolloin on myös helpompi verifioida tietojen luotettavuus. Julkisella toiminnalla pyritään myös ennaltaehkäisevään vaikutukseen, ts. tietoisuus siitä, että ihmisoikeusrikkomuksia kirjataan systemaattisesti, voi vaikuttaa sotatoimiin osallistuvien tahojen toimintaan. SJAC:n datapankki löytyy seuraavan linkin takaa: http://data.syriaaccountability.org.

Rahoituspäätös  14.09.2012

170 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

  • Kehitysmaan kansalaisjärjestö
  • Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

57300404

Tunnus

UHA2012-003954

Sivua muokattu

26.07.2013