Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.05.2013

Nepalin partiolaisten kapasiteetin vahvistaminen

Kuvaus

Nepal on historiallisesti ollut maa, jossa on koettu kovia. Vuosina 1996-2006 sodittu sisällissota, kuningasperheen murha vuonna 2001, perustavanlaatuinen köyhyys ja kouluttautumismahdollisuuksien puute sekä viimeisimpinä epäonnistuminen uuden perustuslain luonnissa vuonna 2012 ovat jättäneet jälkensä kansaan. Projektimme tavoitteena pitkällä aikavälillä on edistää lasten ja nuorten osallistumista paikallisyhteisöjen kehittämiseen sekä rauhanrakennukseen vahvistamalla paikallisen nuorisojärjestön - Nepalin partiolaisten - kapasiteettia. Tukemalla Nepalin partiolaisia pyrimme laajemmin vaikuttamaan Nepalin kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua kansalaisyhteiskuntatoimintaan, sekä tarjoamaan heille mahdollisuuden saada laadukasta epäformaalia koulutusta. Projektin kaksi palkattua työntekijää työskentelevät Kathmandusta, Nepalin partiolaisten päätoimistolta käsin, josta he yhdessä ympäri maata olevien vapaaehtoisten kanssa organisoivat projektin toimintoja. Projektin päätoimintoja ovat nuorison osallistamis- ja rauhankasvatusfoorumit, johtajakoulutukset, kouluttajakoulutukset, paikallisesti organisoidut yhteisönkehittämiskoulutukset sekä nuorisojärjestön opetusmetodien kehittäminen. Päähyödynsaajia ovat Nepalin partiolaisten nuoret jäsenet, aikuiset vapaaehtoiset johtajat, kouluttajat, paikallisyhteisöjen jäsenet, sekä Nepalin partiolaisten avainhenkilöstö.

Myönnöt

  • 2013: 35 745 €
  • 2014: 29 835 €
  • 2015: 37 179 €

Toimiala

  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 40%
  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 60%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

66012301

Tunnus

UHA2012-002627

Sivua muokattu

23.05.2013