Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.05.2017

Maksuosuus otsonirahastolle

Kuvaus

Vuonna 1987 allekirjoitettu Montrealin pöytäkirja sisältää sitovia velvoitteita otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistuksen, kulutuksen ja kaupan vähentämiseksi. Vuonna 1990 perustettiin pöytäkirjan muutoksella monenkeskinen otsonirahasto (Multilateral Fund, MLF), jonka tarkoituksena on auttaa kehitysmaita siirtymään pois otsonikerrosta vahingoittavien aineiden käytöstä. Monenkeskinen otsonirahasto rahoitetaan teollisuusmaaosapuolten varoin YK:n maksuosuustaulukon perusteella. Rahaston suuruudesta päätetään kolmivuotiskausittain osapuolikokouksen päätöksellä, ja maksuvelvoite on sitova. Marraskuussa 2014 osapuolikokouksessa tehdyn päätöksen mukaan Suomen maksuosuus on 765 333 euroa vuosina 2015-17. Tämän lisäksi Suomi on lupautunut maksamaan kertaluontoisen 200 000 euron ylimääräisen tuen 2016 tehdyn pöytäkirjan ns. Kigalin muutoksen toimeenpanon tueksi. Muutoksella sovittiin fluorihiilivetyjen eli HFC-yhdisteiden tuotannon ja käytön maailmanlaajuisesta vähentämisestä asteittain. Fluorihiilivetyjen käytön rajoittamisella on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen hillinnän ja Pariisin ilmastosopimuksen kannalta. Vuoden 2017 pakollisena vuosimaksuna maksetaan 765 333 euroa Montrealin monenkeskiselle otsonirahastolle sekä ylimääräinen avustus 200 000 euroa Kigalin muutoksen toimeenpanon tueksi.

Rahoituspäätös  23.05.2017

965 333 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Biosfäärin suojelu 100%

Rahoituskanava

Otsonirahasto, Montreal protocol

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89824101

Tunnus

UHA2017-002475

Sivua muokattu

07.06.2017