Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.10.2017

Vapaaehtoinen yleisavustus OECD:n kehistystä tukevalle politiikkajohdonmukaisuustyölle

Kuvaus

Kyseessä on 120 000 euron yleistuki OECD:n horisontaaliselle kestävää kehitystä tukevalle politiikkajohdonmukaisuustyölle meneillään olevalla kaksivuotiskaudella 2017-18. Tuki maksetaan kahdessa 60 000 euron erässä; ensimmäinen vuonna 2017 ja toinen vuonna 2018. Tuki annetaan OECD:n pääsihteerin alaiselle PCD-yksikölle (Policy Coherence for Development Unit). Politiikkajohdonmukaisuusyksikön työohjelma 2017-18 jakautuu kolmeen tavoitteeseen: 1) poliittisten päättäjien ja tärkeimpien sidosryhmien ymmärrys politiikkajohdonmukaisuuden ja yhtenäistetyn päätöksenteon eduista on parantunut, 2) hallitusten ja keskeisten sidosryhmien kyky identifioida synergioita ja kiistakysymyksiä sekä välttää negatiivisia vaikutuksia on vahvistunut kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa, ml. tehokkaat institutionaaliset mekanismit ja järjestelmät kestävän kehityksen tavoitteen 17:14 edistyksen monitorointia ja raportointia varten ja 3) Paremmat politiikat, jotka ottavat huomioon hyvinvoinnin vaikutukset "täällä ja nyt", "muualla" ja "myöhemmin". OECD:n instrumenttien, politiikkadialogimekanismien, työkalujen ja suositusten relevanssi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien kehitystasojen maissa on kasvanut. Ulkoministeriön ja OECD:n PCD-yksikön yhteistyö on molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta. Kestävää kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus (PCSD) on tärkeä keino edistää Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa – tämä on kirjattu myös OECD:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimintaohjelmaan. Ulkoasiainministeriö toteuttaa parhaillaan temaattista politiikkajohdonmukaisuusaloitetta, verotus ja kehitys –toimintaohjelmaa 2016-19, joka pohjaa OECD:n verotus- ja PCD-työhön. Suomen tavoitteena on edistää politiikkajohdonmukaisuutta myös OECD:n sisällä.

Lisätietoa

www.oecd.org/pcd

Rahoituspäätös  20.10.2017

120 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892228

Tunnus

UHA2017-002461

Sivua muokattu

23.11.2017