Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.11.2014

Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)

Kuvaus

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuksen teollisuusmaaosapuolille kuuluu velvollisuus tukea kehitysmaiden ilmastotoimia ja sopimukseen liittyvää raportointia. YK:n ilmastosopimuksen 7. osapuolikokouksessa Marrakeshissa vuonna 2001 perustettiin kolme uutta vapaaehtoista ilmastorahastoa LDCF (Least Developed Countries Fund), SCCF (Special Climate Change Fund) ja AF (Adaptation Fund). Vähiten kehittyneet maat eivät ole omalla toiminnallaan aiheuttaneet ilmastomuutosta, mutta kärsivät usein eniten sen kielteisistä vaikutuksista. Vähiten kehittyneiden maiden rahaston (LDCF) tarkoituksena on tukea ilmastosopimuksen osapuolten hyväksymää vähiten kehittyneiden maiden työohjelmaa, jonka pääpaino on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (adaptaatio) ja sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa tukevassa toimintavalmiuksien parantamisessa. Rahaston pääasiallisena tehtävänä on tukea vähiten kehittyneiden maiden kansallisten sopeutumisohjelmien valmistelua (NAPA - National Adaptation Programmes of Action) ja niiden toimeenpanoa. Lisäksi uusien ilmastosopimuksen alla tehtyjen päätösten mukaan rahaston tulee tukea myös vähiten kehittyneiden maiden pitkän aikavälin sopeutumissuunnitelmaprosessia (National Adaptation Plan Process). Viimeisimmän rahaston virallisen raportin mukaan huhtikuussa 2014 rahaston tuella oli valmistunut 50 NAPA -asiakirjaa, Etelä-Sudanilla tämä on vielä työn alla. Kaikki Suomen vähiten kehittyneet kumppanimaat ovat tehneet NAPA:n, Nepali viimeisimpänä marraskuussa 2011. Näiden pohjalta tehtyjä, NAPA –asiakirjaa toimeenpanevia hanke-esityksiä on raportin mukaan hyväksytty yhteensä 48 maalle (yht. 150 hanketta). Tämän vuoden Suomen tuki rahastolle on yhteensä 6 miljoonaa euroa. Koska rahaston toiminnan päätarkoitus eli vähiten kehittyneiden maiden sopeutumisen tukeminen ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin on tärkeä tukikohde niin kehitys- kuin ilmastopoliittisestikin, rahastolle on haettu lisärahoitusta normaalin budjetoinnin päälle päästöhuutokauppatuloista.

Lisätietoa

http://www.thegef.org/gef/LDCF

Rahoituspäätös  04.11.2014

6 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

  • Maailman ympäristörahasto
  • Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891963

Tunnus

UHA2014-036192

Sivua muokattu

12.11.2014