Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.06.2017

Afrikan Verohallintojen Foorumi - ATAF

Kuvaus

AFRICAN TAX ADMINISTRATION FORUM (ATAF) (http://www.ataftax.net/en/) on 38 Afrikan maan verohallintojen ja muiden verotukseen liittyvien intressiryhmien yhteistyöelin, jonka tavoitteena on parantaa verolainsäädännön ja verohallinnon tehokkuutta. ATAFin visio on kehittää tehokasta ja tuloksellista verohallintoa ihmisten elintason parantamiseksi. Tehokkaamman verohallinnon avulla tuetaan taloudellista kasvua, parannetaan valtion tilivelvollisuutta kansalaisiaan kohtaan ja saadaan aikaan kotimaisten varojen tehokkaampaa käyttöä. Meneillään olevalla ohjelmakaudella (2016 - 2020) ATAF:in strategisina tavoitteina ovat: 1. ATAF on taloudellisesti kestävämpi ja aiempaa paremmin jäseniensä tarpeisiin vastaava järjestö; 2. on koulutettu lisää pystyviä afrikkalaisia veroviranomaisia, jotka kehittävät, jakavat ja toimeenpanevat parhaita käytäntöjä työssään; 3. uusia pysyviä kumppanuuksia on syntynyt asiantuntijoiden, organisaatioiden ja maiden välille konwledge hubin avulla; 4. ATAFin rooli on vakiintunut Afrikan äänenä, ja se osallistuu ja vaikuttaa maailmanlaajuisessa verotusta koskevassa dialogissa. ATAF:in toimintaan kuuluu vertaisoppimista, verkostoitumista, teknistä tukea, tutkimusta ja koulutusta, kuten verotuksen maisteriohjelma. Toiminta räätälöidään jäsenmaiden tarpeiden pohjalta. ATAF on suhteellisen lyhyessä ajassa saavuttanut arvostetun kansainvälisen pan-afrikkalaisen järjestön aseman. Evaluoinnin (2016) mukaan ATAFin kapasiteetin kehittämisohjelmat eivät ainoastaan laajentuneet, vaan myös vastaavat aiempaa paremmin jäsenten tarpeisiin sisällön, muodon ja laadun suhteen. Esimerkiksi tilastointikyvyn kehittäminen tai koulutus kaivannaisteollisuuteen liittyen oli uutena ohjelmistossa. Afrikan verotutkimuksen ja lakineuvojen verkostot perustettiin 2015 ja teknistä tukea laajennettiin myös. Suomi on sitoutunut kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamiseen Agenda 2030:ssä sekä Addis Abeban toimintaohjelmassa, jossa Suomi sitoutui kaksinkertaistamaan verotukseen ja kehitykseen antamamme tuen. Verotuksen kehittäminen on myös kehityspoliittisen selonteon painopisteen 3 (yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky on vahvistunut) mukainen. Suomi tukee ATAFia 600 000 eurolla vuosina 2017–2019.

Lisätietoa

http://www.ataftax.net/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  16.06.2017

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 60%
  • Julkinen varainhoito (PFM) 20%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

African Tax Administration Forum

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

29892356

Tunnus

UHA2017-002039

Sivua muokattu

16.08.2017