Laittomien rahoitusvirtojen vaikutusta maatasolla kartoittava politiikkatutkimus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.10.2014

Laittomien rahoitusvirtojen vaikutusta maatasolla kartoittava politiikkatutkimus

Kuvaus

Suomi rahoittaa laittomien rahoitusvirtojen maatason vaikutuksia kartoittavan politiikkatutkimuksen, jonka tekee Global Financial Integrity (GFI) järjestö. Tutkimus koostuu neljästä osa-alueesta: (i) Kehitysmaita koskevien laittomien rahoitusvirtojen analyysin päivitys, (ii) laittomien rahoitusvirtojen indeksi, joka paljastaa kuinka suuri merkitys laittomilla rahoitusvirroilla on kunkin maan talouteen, (iii) maa-analyysi Myanmarin tilanteesta (iv) maakohtainen analyysi Sambian tilanteesta. Kohteena olevat Suomen kumppanimaat on valittu sillä perusteella, että ne edustavat kahta erilaista maaryhmää (hauras valtio vs. luonnonvaroiltaan rikas maa, jossa potentiaalista siirtohinnoittellun väärinkäyttöä). Tutkimustuloksista hyötyvät kumppanimaiden hallitukset ja kansalaisyhteisö, jotka saavat tutkittua tietoa. Koska raportit tulevat tarkastelemaan laittomien rahoitusvirtojen vaikutusta maatasolla, on odotettavissa, että myös median ja hallitusten mielenkiinto kohdistuu ko. ongelmaan. Tulokset ovat mielenkiintoisia myös parhaillaan käytävän Post-2015 prosessin näkökulmasta, ja tuovat oikein ajoitetun lisän keskusteluun kehitysmaiden oman rahoituspohjan kehittämisestä.Tutkimukset käynnistetään vuonna 2014 ja selvityksen tulokset julkaistaan vuoden 2016 aikana. Hankkeeseen käytetään 500,000 Euroa, joka kohdistuu tutkijoiden kuluihin ja tulosten julkistamiseen. Tutkimuksen tekijä GFI on riippumaton organisaatio, joka on nopeasti luonut mainetta tekemällä uraauurtavaa taloudellista tutkimustyötä, joka liittyy laittomiin rahoitusvirtoihin. Tutkimuksen lisäksi GFI toimii laittomia rahoitusvirtoja ennalta ehkäisevien ja maiden omaa rahoituspohjaa vahvistavien politiikkalinjausten edistäjänä ja neuvonantajana.

Rahoituspäätös  30.10.2014

500 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Rahoituspolitiikka ja -hallinto 70%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 15%
  • Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 15%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892486

Tunnus

UHA2014-037473

Sivua muokattu

08.12.2014