Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

PERU/Sopivan teknologian käyttö andilaisten kasvien prosessoinnissa

Kuvaus

Hyvin alkaneen hankkeen jatkovaihe. Hankkeella pyritään luomaan uutta toimintamallia suosimalla paikallisia kestäviä lajikkeita ulkomaisten tuontikasvien kuten vehnän sijaan. Tämä lisää ravintoarvoiltaan laadukkaampien alkuperäiskasvien viljelyä ja niiden arvostusta. Samalla monipuolistetaan köyhien perheiden ja erityisesti lasten yksipuolista ruokavaliota. Tuotekehityksestä (mm. aamiaismurot, puurojauhot ym) vastaa Perun valtiollinen maatalousyliopisto, UNALM. Hankkeessa koulutetaan pienviljelijöitä. V. 2007 on aloitettu yhteisön tuella valmistuneen jatkojalostuslaitoksen käyttö. Samalla tuetaan paikallista pienyritysten verkostoa, jonka tavoitteena on kehittää ja markkinoida pienviljelijöiden tuotantoa. Partneri on brittiläisen INGOn Perun toimisto. Ritva Repo on tutkijana National Agricultural Universityssä, joka on toinen partneri Perussa. Lähestymistavan taustalla asukkaiden matala tulotaso, äitien ja lasten aliravitsemus, viljelijöiden tuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin liittyvä osaaminen heikkoa. Nykyisin pursotintuotteiden prosessointi tehdään suuremmissa yrityksissä eikä paikallistasolla. Ruokaturvan parantaminen, köyhyyden vähentäminen

Myönnöt

  • 2011: 28 379 €
  • 2012: 18 358 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Maatalousneuvonta 30%
  • Ruokakasvien tuotanto 30%
  • Maataloustuotteiden prosessointi 40%

Rahoituskanava

U-andsföreningen Svalorna rf

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

45406901

Tunnus

UHA2011-005806

Sivua muokattu

01.11.2012