Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,11.10.2017

Toiminta-avustus/Suomen YK-liitto ry

Kuvaus

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita. YK-liitto kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista, välittää ja tuottaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta ja vaikuttaa suomalaiseen YK-politiikkaan. YK-liiton toiminta tukee Suomen kehitysyhteistyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja perustuu kehityspoliittisen ohjelman periaatteisiin. YK-liiton globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa ja toimintatavoissa. Koulutustoiminnan keskeisimpiä kohderyhmiä ovat opettajat, opettajaksi opiskelevat, nuorten parissa toimivat kasvattajat sekä liiton jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset kouluttajat. Vuonna 2018 järjestö jatkaa YK-työtään keskittyen erityisesti Agenda2030 tunnettuuden lisäämiseen erityisesti hallituksen, puolueiden, kuntien ja järjestöjen työssä. Järjestöllä on toimia YK:n päätöksenteon, toiminnan, vahvuuksien ja tuloksellisuuden tunnettuuden lisäämiseksi. YK-liiton tiedotusmateriaalit ja sosiaalisen median kanavat ovat kasvattaneet käyttöastettaan viime vuosien ajan. Liitto palvelee jäsenjärjestöjensä lisäksi 111 YK-koulua. Toimintatuki YK-liitolle vuonna 2018 on 83 080 EUR kehitysviestintä- ja globaalikasvatustoimintoihin. YK-liitto on saanut toiminta-avustusta viestintä-ja globaalikasvatustoiminnalleen uodesta 2015 lähtien.

Lisätietoa

www.ykliitto.fi

Rahoituspäätös  11.10.2017

83 080 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen YK-liitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892608

Tunnus

UHA2017-004205

Sivua muokattu

25.01.2018