Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.06.2017

Evaluointi naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisestä Suomen kehitysyhteistyössä

Kuvaus

Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on Suomen pitkäaikainen kehityspolitiikan prioriteetti. Tässä evaluoinnissa on tarkoitus arvioida, miten Suomebn kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön keinoin on pystytty edistämään naisten ja tyttöjen oikeuksia käytännössä. Evaluoinnin suunnittelutarpeisiin toteutetun evaluoitavuusselvityksen ja meta-analyysi perusteella tiedetään jo nyt, että Naisten ja tyttöjen asemaan liittyvää kehitysyhteistyötä on seurattu ja arvioitu riittämättömästi. Meta-analyysin perusteella voidaan myös sanoa, että tasa-arvokysymysten edistäminen läpileikkavana tavoitteena ei ole ollut kaikin puolin tuloksekasta, eikä siitä ole saatavissa riittävästi seurantatietoa laajan vaikuttavuus evaluoinnin tarpeisiin. Tästä johtuen tässä evaluoinnissa keskitytään arvioimaan niitä kehitysyhteiostyön käytänteitä, joissa esiselvityksen mukaan saattaa olla enemmän tuloksellisuutta ja kenties jopa vaikuttavuutta, ja keskittyä näiden käytänteiden vahvistamiseen Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä evaluoinnin suosituústen perusteella.

Myönnöt

  • 2017: 380 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892798

Tunnus

UHA2017-002008

Sivua muokattu

21.06.2017