Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,11.10.2017

Toiminta-avustus/Suomen UN Women ry

Kuvaus

Suomen UN Women – Finlands UN Women ry on yksi UN Womenin kansallisista komiteoista. Kansalliset komiteat tukevat UN Womenin työtä tiedottamalla, keräämällä varoja sen ohjelmiin kehitysmaissa ja konfliktialueilla sekä tekemällä vaikuttamistyötä tasa-arvokysymysten huomioimiseksi kehityspolitiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Järjestö on ainoita suomalaisia kehityskysymysten parissa toimivia naisten ja tyttöjen asemaan keskittyviä järjestöjä. Naisten ja miesten välisen eriarvoisuuden vähentäminen on yksi kestävän kehityksen tavoitteita ja Suomen kehityspolitiikan painopistealueista. Yhdistys tunnettiin aikaisemmin Suomen UNIFEM ry:nä. Järjestö johtaa kansalaisjärjestöjen ja tukijoiden verkostoa, joka seuraa YK:n päätöslauselman 1325 toimeenpanoa ja Suomen toimintaohjelman toteutusta. Suomen UN Women käyttää toiminta-avustuksen yleishallintokuluihinsa sekä kehitysviestintä- ja globaalikasvatustoimintaansa. Järjestö saa toimintatukea vuonna 2018 € 155 000.

Lisätietoa

www.unwomen.fi

Rahoituspäätös  11.10.2017

155 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 25%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 75%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen UN Women Finlands UN Women ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89845701

Tunnus

UHA2017-004204

Sivua muokattu

25.01.2018