Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,11.10.2017

Toiminta-avustus/Suomen Pakolaisapu ry

Kuvaus

Suomen Pakolaisapu on kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia. Pakolaisavun työ kotimaassa on tiedotus-, koulutus- ja sosiaalityötä. Ulkomailla työ on pakolaisleirien aikuiskoulutusta ja nuorisotyötä sekä paluumuuttajayhteisöjen tukemista kriiseistä toipuvissa yhteiskunnissa. Suomen Pakolaisapu tekee tiiviisti yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa ja järjestö on UNHCR:n virallinen edustaja pakolaisasioiden tiedotuksessa Suomessa. Lisäksi Pakolaisapu tarjoaa tietoa pakolaisuudesta, pakolaisten elämästä kriisialueilla ja Suomessa sekä herättää asioita keskustelua. Varainhankinta on Pakolaisavun toiminnan perusedellytys. Lahjoitusvarat käytetään järjestön työhön sekä kanavoidaan UNHCR:n kautta maailman pakolaiskriiseihin. Toiminta-avustuksella tuetun toiminnan tukokset näkyivät mm. varainhankinnan rahoituspohjan kasvussa, aktiivisen mediatyön ja näkyvyyden ohella vaikuttamistyön strategisen pohjan vahvistumisessa sekä toiminnan seurannan kehittämisessä, erityisesti viestinnän ja varainhankinnan mittariston osalta. Myös Pakolaisavun asiantuntijarooli pakolaiskysymyksissä vahvistui ja tämä heijastui järjestön kannanotoissa ja asiantuntemuksen kysynnässä. Suomen Pakolaisapu valittiin vuonna 2013 kehitysyhteistön ohjelmatuen piiriin. Viestintä- ja globaalikasvatustoiminta on sisällä järjestön kehitysyhteistyöohjelmassa. Vuonna 2017 ohjelmatuki on 1310 000 EUR. Tämän lisäksi Suomen Pakolaisapu saa toimintaavustusta yleishallintokuluihinsa. Järjestö saa toiminta-avustusta 248 000 euroa vuonna 2018.

Lisätietoa

www.pakolaisapu.fi

Rahoituspäätös  11.10.2017

248 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen pakolaisapu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89845901

Tunnus

UHA2017-004203

Sivua muokattu

25.01.2018