Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,11.10.2017

Toiminta-avustus Suomen UNICEF-yhdistykselle

Kuvaus

Järjestö on YK:n lastenjärjestön UNICEFin kansallinen komitea Suomessa. UNICEF on lapsen oikeuksien sopimuksen valvoja ja sopimus on pohjana sekä ohjelmatyölle että vaikuttamistyölle sekä kotimaassa että ohjelmamaissa. Suomen UNICEF kerää varoja kehitysmaiden lasten hyvinvoinnin edistämiseksi toteutettavia UNICEFin ohjelmia varten. Järjestön kerätyistä varoista vähintään 75 % menee UNICEFin yleiseen lastenrahastoon. Lisäksi Suomen UNICEF tekee merkittävää globaalikasvatus- ja kehitysviestintätyötä fokusoiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti lapsen aseman ja oikeuden näkökulmasta. Toiminta-avustuksella, jota myönnetään YK-taustaisille toimioille Suomessa, tuetaan järjestön kehitysviestintä- ja globaalikasvatustoimintoja sekä järjestön yleishallintoa. Vuodelle 2018 myönnettävä tuki on 226 920 euroa. .

Lisätietoa

www.unicef.fi

Rahoituspäätös  11.10.2017

226 920 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen UNICEF-yhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89818501

Tunnus

UHA2017-004200

Sivua muokattu

25.01.2018