UNDP/Vuosiavustus 2015
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2014

UNDP/Vuosiavustus 2015

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n kehitysohjelma UNDP:lle (United Nations Development Programme) vuonna 2015. UNDP:n tehtävänä on tukea maita inhimillisen kehityksen saavuttamisessa. Järjestön mandaatti on kaksitahoinen: tukea maiden kehitysstrategioiden suunnittelu- ja toimeenpanokapasiteetin kehittämistä ja YK-järjestelmän laajuista koherenssia johtamalla maakoordinaattoreita, joiden tehtävänä on YK:n maatiimien johtaminen ja kehitystoimintojen koordinointi.

Rahoituspäätös  15.12.2014

46 600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

80600101

Tunnus

UHA2014-051781

Sivua muokattu

07.01.2015