Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2017

Korkotukihankkeiden arviointi

Kuvaus

Korkotukiluotoilla tuetaan kehitysmaiden pyrkimyksiä taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Edellytyksenä korkotukiluottojen myöntämiselle on niillä rahoitettavien hankkeiden toteaminen kehitysvaikutuksiltaan myönteiseksi. Korkotukiluottohankkeiden arvioinnin ja seurannan tarkoituksena on todeta, täyttääkö hanke sille asetetut ehdot, jotka määräytyvät mainittujen OECD:n periaatteiden sekä Suomen kehitysyhteistyön yleisten päämäärien mukaisesti, ml. ihmisoikeusperustaisuus ja läpileikkaavat tavoitteet. Korkotukiluottojen evaluointien mukaan, viimeksi vuonna 2011, hankkeiden suunnittelua ja seurantaa tulee tehostaa, jotta saavutetaan hankkeissa määritetyt kehitystavoitteet.

Rahoituspäätös  08.12.2017

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • Konsultit

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89815102

Tunnus

UHA2017-005582

Sivua muokattu

18.12.2017