Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.11.2017

WTO Kauppaan liittyvä tekninen apu

Kuvaus

Maailman kauppajärjestö WTO on keskeisin monenkeskistä kauppaa sääntelevä järjestö. Sen teknisen avun ohjelmien tavoitteena on tukea kehitysmaiden edellytyksiä osallistua tasavertaisesti kansainväliseen kauppajärjestelmään. Vuoden 2017 alussa valmistuneen ulkoisen evaluaation mukaan on selkeätä näyttöä, että WTO:n tekninen apu on parantanut kehitysmaiden kykyä hyödyntää monenkeskisen kauppajärjestelmän sääntöjä ja lisännyt mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin kauppaneuvotteluihin. Suomen tuki ohjataan kolmeen WTO:n rahastoon: (i) Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDA GTF), joka tukee kehitysmaiden kapasiteettia neuvotella, toimeenpanna ja hyödyntää WTO-sopimuksia; (ii) Standards and Trade Development Facility (STDF), jonka tavoitteena on vahvistaa kehitysmaiden osaamista terveys- ja kasvinsuojelumääräyksissä (sanitary/phytosanitary standard, SPS), ja (iii) Trade Facilitation Agreement Facility (TFAF), joka tukee kehitysmaita WTO:n kaupankäynnin menettelyjä koskevan sopimuksen toimeenpanossa. Suomen tuki WTO:lle on 1.7 miljoonaa euroa vuoden 2017 määrärahasta momentilta 24.30.66.4. Rahoitus ohjataan DDA GTF -rahastoon (1.0 milj. euroa), STDF -rahastoon (500'000 euroa) sekä TFAF -rahastoon (200'000 euroa). Suomen tuki WTO:lle ajoittuu vuoden 2017 loppuun, joten sillä rahoitetaan 2018 alusta käynnistyvän kaksivuotisen teknisen avun toimintasuunnitelman toteutusta.

Lisätietoa

http://www.standardsfacility.org / www.wto.org(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  08.11.2017

1 700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monenkeskiset kauppaneuvottelut 60%
  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 30%
  • Kaupan esteiden poistaminen 10%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Maailman kauppajärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800107

Tunnus

UHA2017-004249

Sivua muokattu

21.12.2017