Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,03.09.2012

Päästöjen mittauskapasiteetin vahvistaminen

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vähentää ilmansaasteita Intiassa ja nostaa päästöjen mittausmenetelmät kansainväliselle tasolle. Saavuttaakseen nämä tavoitteet CPCB:n ja SPCB:n mittauskapasiteetteja täytyy parantaa. Ilmanlaadun mittauskapasiteetin vahvistamisella tuetaan sellaisen tiedon hankkimista, jolla on merkitystä Intian kannalta ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kerättyä ilmanlaatu- sekä päästötietoa tulee pystyä hyödyntämään Intian päätöksenteossa kestävän päästö- ja ilmastopolitiikan kehittämisessä. Tavoitteena on pitkän tähtäimen yhteistyö Suomen ja Intian välillä. Hanke tukee suomalaisen tieto-taidon ja mahdollisesti myös teknologian siirtoa Intiaan. Intiassa on tällä hetkellä riittämätön ilmansaasteiden torjuntamekanismi useimmissa teollisissa yrityksissä. Tämän lisäksi jatkuva ilmansaasteiden monitorointi (CEM) puuttuu useimmista yrityksistä. Tämän seurauksena tehokas ilmansaasteiden torjunta on käytännössä mahdotonta, koska päästöjen lähteet eivät ole tarkassa tiedossa. Hankkeen tavoitteena on vähentää ilmansaasteita Intiassa ja nostaa päästöjen mittausmenetelmät kansainväliselle tasolle. Tehokkaalla päästöjen mittauksella on neljä päätavoitetta. 1) Päästöjen mittauskapasiteetin vahvistaminen, 2) Kapasiteetin vahvistaminen hajujen mittausteknologiassa, 3) Hajapäästöjen mittauskapasiteetin, erityisesti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaus, vahvistaminen, 4) Hiukkaspäästöjen mittausteknologian kehittämiskapasiteetin vahvistaminen

Rahoituspäätös  03.09.2012

149 164 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

  • Teknologian tutkimuskeskus VTT
  • Central Pollution Control Board

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

64516701

Tunnus

UHA2011-008037

Sivua muokattu

05.08.2013