Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.08.2017

Toimialakohtainen kehittämistyö

Kuvaus

Rahoituksella tuetaan toimialapoliittista kehittämistyötä,kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa koskevien linjausten valmistelua, uusien instrumenttien ja menetelmien kehittämistä, asiantuntija- ja neuvontapalveluja, asiantuntijamatkoja ja seminaarien ja koulutusten järjestämistä, kansainvälistä kehityspoliittista vaikuttamista sekä yleistä kehitysyhteistyön laadun kehittämistä. Rahoituksella tuetaan myös toimialapolitiikan yksikön henkilöstön koulutusta kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Rahoituspäätös  28.08.2017

95 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89805803

Tunnus

UHA2017-001901

Sivua muokattu

29.09.2017