Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.09.2017

Sudan & E-Sudan IKI: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sääpalveluja parantamalla -jatkohanke

Kuvaus

Valtaosa sudanilaisista ja eteläsudanilaisista saa elinkeinonsa sektoreilta, jotka ovat riippuvaisia ilmasto- ja sääolojen vaihteluista, kuten omavaraismaataloudesta. Ilmastonmuutoksella ja äärimmäisillä sääilmiöillä on siksi suuri vaikutus ihmisten taloudelliseen selviytymiseen. Suomen ilmatieteen laitoksen sekä Sudanin ja E-Sudanin ilmatieteenlaitosten "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sääpalveluja parantamalla" -jatkohanke tukee sudanilaisten ja eteläsudanilaisten köyhyyden vähentämistä ja katastrofikestävyyden vahvistamista auttamalla heitä ilmastonmuutokseen ja äärimmäisiin sääilmiöihin sopeutumisessa. Nyt käynnissä oleva hankkeen kakkosvaihe keskittyy Sudanin ja E-Sudanin ilmatieteenlaitosten kapasiteettien vahvistamiseen ja etenkin laitosten säätä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevien havainnointi- ja analysointi-palveluiden kehittämiseen. Kasvattamalla laitosten valmiutta ennustaa sää- ja ilmastotekijöistä aiheutuvia luonnonkatastrofeja, sekä mahdollistamalla näitä koskevan tiedon tehokkaampaa jakamista laajalle yleisölle vaikutetaan kestävällä tavalla ilmiöiden aiheuttamien ihmishenkien menetyksen ja materiaalisen tuhojen ehkäisyyn. Hanke on jatkohanke aiemmalle Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sääpalveluja parantamalla -hankkeelle (2011–2015) ja rakentaa suoraan aiempien saavutusten pohjalle, huomioiden edellisvaiheen suositukset. Nykyinen hanke ja sitä edeltävä aiempi vaihe ovat vahvistaneet Sudanin ja E-Sudanin ilmatieteenlaitosten kapasiteettia huomattavasti. Esimerkiksi Sudanin laitoksen SMA:n toimintaa on modernisoitu ja sen työntekijöille on koulutettu kehittyneemmän sää- ja ilmastohavainnointilaitteiston käyttöön, sääpalveluiden tuottamisen ja jakamisen tehostamiseen, sekä sää- ja ilmastoalan tutkimuksen laadun kehittämiseen. IL on myös tukenut SMA:ta laitoksen uuden strategian luomisessa sekä auttanut laitosta saavuttamaan ilmailusäätietojen tarjoamista koskevan kansainvälisen ISO 9001-2008-standardisoinnin. Hankkeen kesto on kolme vuotta (2016–2018). Ulkoministeriö rahoittaa hanketta yhteensä 500.000€, josta tämä lisämyöntö on 180 000€. Tämä lisämyöntö korvaa aiemman vuoden 2015 SMR:stä tehdyn 180.000€ myönnön, mikä mahdollistaa hankkeen jatkamisen vuoteen 2018.

Rahoituspäätös  06.09.2017

180 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ympäristötutkimus 30%
  • Teknologinen tutkimus- ja kehitystyö 40%
  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 30%

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28924134

Tunnus

UHA2017-004176

Sivua muokattu

09.10.2017