Kv.maataloustutkimuksen konsultaatioryhmä (CGIAR)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2014

Kv.maataloustutkimuksen konsultaatioryhmä (CGIAR)

Kuvaus

Vuonna 1971 perustettu CGIAR on maailmanlaajuinen kumppanuus, jonka keskeinen tehtävä on kehitysmaiden maaseudun köyhiä hyödyttävän maataloustutkimuksen koordinointi, tukeminen ja toteuttaminen. CGIAR:in toimintaa ohjaa strategia ja tuloskehikko ja sitä toteutetaan tutkimuslaitosten yhteisten tutkimusohjelmien kautta. Tutkimustyöstä vastaavat 15 CGIAR-laitosta jotka toimivat yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden, kehitystoimijoiden ja yksityisen sektorin kanssa. Tutkimustyön laadun ja strategisen yhteensopivuuden varmistaa riippumaton asiantuntijaryhmä ja tuloksia arvioi itsenäinen evaluaatiojärjestely. CGIARin strategisena tavoitteena on tutkimustoiminnan kautta vähentää maaseudun köyhyyttä, kohentaa ruokaturvaa, parantaa ravinnonsaantia ja terveyttä sekä tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä kehitysmaissa. Väestönkasvun, maan ja ympäristön pilaantumisen, vesivarojen hupenemisen sekä lmastomuutoksen seuraukset edellyttävät maataloustuotannon tehostamista ja kestävöittämistä ja korostavat maa- ja metsätalouden tutkimuksen tarvetta. CGIAR-laitosten tutkimustyön tulokset kehitysmaiden elintarviketurvan vahvistamisessa sekä luonnonvarojen käytön kestävöittämisessä ovat kiistattomat. Investoinnit maataloustutkimukseen ovat kansainvälisten selvitysten mukaan erittäin tuottavia. Uusia kestävämpiä ja tuottavampia tuotantolajikkeita kehittämällä CGIAR:in on arvioitu lisänneen maailman ruoantuotantoa 4-5 prosenttia, ja kehitysmaiden 7-8 prosenttia. CGIAR:in toiminta tukee johdonmukaisesti Suomen kehityspoliittisen ohjelman sekä maatalouden ja ruokaturvan kehityspoliittisen linjauksen keskeisiä tavoitteita. Suomi rahoittaa CGIAR:ia yhteensä EUR 6 miljoonalla vuosina 2015-2017. Tuki myönnetään osaksi yleisenä järjestelmätukena, osaksi suorana laitostukena niille CGIAR-laitoksille, joiden yhteistyösuhteet suomalaisiin tutkimustahoihin ovat erityisen läheiset.

Lisätietoa

www.cgiar.org

Rahoituspäätös  12.12.2014

6 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Maataloustutkimus 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Kv maataloustutk konsultaatioryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89812901

Tunnus

UHA2014-046485

Sivua muokattu

19.12.2014