Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.09.2012

YK:n vapaaehtoisrahasto kidutuksen uhreille VFVT

Kuvaus

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) hallinnoimasta, vuonna 1981 perustetusta YK:n vapaaehtoisrahastosta kidutuksen uhreille rahoitetaan kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät maa- ja paikallistason avustustyötä. Avustustyö on pääosin psykologisen, lääketieteellisen, sosiaalisen, oikeudellisen ja taloudellisen tuen antamista uhreille ja heidän perheenjäsenilleen. Lisäksi rahaston varoista tuetaan aiheeseen liittyvää koulutusta. Rahastosta on tuettu vuosittain noin kahtasataa projektia maailmanlaajuisesti. Rahasto on luokiteltu täysin ODA-kelpoiseksi. Suomen tuen maksamisesta laaditaan sopimus OHCHR:n kanssa.

Rahoituspäätös  07.09.2012

261 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

YK:n kidutuksen uhrien vapaaehtoisrahasto

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89890701

Tunnus

UHA2011-007239

Sivua muokattu

16.08.2013