Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,25.10.2012

aavikoitumissopimuksen jäsenmaksu UNCCD

Kuvaus

Suomen vuosittainen maksuosuus YK:n aavikoitumissopimuksen sihteeristön budjettiin soveltaen YK:n taakanjakoperiaatetta YK:n aavikoitumissopimuksen osapuolikokous pidetään 2-vuotiskausittain, ja se päättää sopimuksen sihteeristön budjetista soveltaen YK:n taakanjakokäytäntöä.

Rahoituspäätös  25.10.2012

40 570 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ympäristöapu
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n kuivuus- ja aavikoitumiststo

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89800105

Tunnus

UHA2011-007241

Sivua muokattu

29.04.2013