Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.10.2013

Humanitaarinen ruoka-apu/WFP

Kuvaus

Humanitaarinen ruoka-apu Etelä-Sudaniin, tuki yhteensä 1 miljoonaa euroa. Heikon turvallisuus- ja ruokaturvatilanteen takia Etelä-Sudanissa on noin 4,5 miljoonaa humanitaarisen avun tarpeessa olevaa ihmistä, joista noin 3 miljoonaa on kansainvälisten järjestöjen antaman humanitaarisen avun kohteena. WFP:n operaatioiden päämääränä on ensisijaisesti ihmishenkien pelastaminen ja ruokaturvatilanteen parantaminen. Erityistä huomiota saavat riskiryhmät kuten maan sisäisesti siirtymään joutuneet, pakolaiset, paluumuuttajat, naiset ja lapset, joiden ravitsemustilanne on heikko. Operaatiot käsittävät suoraa ruoka-apua, kohdennettuja ravitsemusohjelmia, erilaisia ruokaa työstä-ohjelmia ja kouluruokailuohjelmia. Lisäksi WFP hoitaa haastavaa humanitaarisen avun logistiikkaa. WFP:n rahoitusvaje lokakuun alussa 107 miljoonaa US dollaria.

Rahoituspäätös  21.10.2013

1 000 000 €

Toimiala

  • Hätäapu (elintarvike) 100%

Rahoituskanava

Maailman elintarvikeohjelma

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

27900005

Tunnus

UHA2013-005664

Sivua muokattu

28.10.2013