Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.09.2012

YK Teknisen tuen vapaaehtoisrahasto VFTC

Kuvaus

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) hallinnoimasta, vuonna 1987 perustetusta YK:n teknisen avun vapaaehtoisesta rahastosta rahoitetaan suuri osa OHCHR:n maita suoraan avustavasta työstä ja tuetaan myös alueellista ihmisoikeuskehitystä. Projektit käsittävät mm. kansallisen lainsäädännön kehittämistä kansainvälisten ihmisoikeusnormien täytäntöön panemiseksi, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden perustamista, ihmisoikeuskoulutusta sekä kansallisten ihmisoikeussuunnitelmien ja -ohjelmien tekemistä. Rahasto on hallinto- ja tehokkuussyistä keskittänyt 2007 lähtien tukensa valikoiduille OHCHR:n toimistoille, ihmisoikeusasiantuntijoihin YK:n maatiimeissä ja YK:n rauhanturvaoperaatioiden ihmisoikeuskomponentin vahvistamiseen. Rahaston toimintaa valvoo neuvontaelin. Suomen tuesta laaditaan erillinen sopimus OHCHR:n kanssa.

Rahoituspäätös  07.09.2012

239 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoinen ihmisoikeuksia koskeva yhteistyörahasto

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89890801

Tunnus

UHA2011-007240

Sivua muokattu

29.04.2013