Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.11.2017

Kehys; Bridge 47 – globaalia kansalaisuutta rakentamassa

Kuvaus

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on aktivoida globaali kansalaisyhteiskunta edistämään maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta ja köyhyyden poistamista globaalin kansalaiskasvatuksen kautta. Global Citizenship Education (GCE) tukee syvällistä ja kattavaa ymmärtämistä maailman ja sen kansalaisten toisistaan riippuvaisesta luonteesta, jonka pohjalta voidaan luoda tietoon perustuvia toimia, kestävää kulutusta ja johdonmukaisempaa politiikkaa tasa-arvoisemmalle maailmalle. Todellisen muutoksen saavuttamiseksi GCE:n täytyy murtautua ulos kouluttajien piiristä, otettava mukaan uusia sidosryhmiä ja sen merkitys on tunnustettava täydellisesti myös päätöksentekijöiden (virkamiehet, poliitikot ja muut valtiolliset toimijat) toimesta. Jotta tämä toteutuisi, kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia on kehitettävä etsimään uusia kumppaneita ja innovatiivisia toimintatapoja. Jotta voidaan edistää hankkeen yleistä tavoitetta ja vastata sen tarpeisiin, hankkeella on neljä alatavoitetta: 1. Bridge 47 -verkosto: Globaalikoalitio perustetaan tukemaan maailmankansalaisuutta ja se lisää eurooppalaisten järjestöjen mahdollisuuksia verkostoitua globaalien kumppanien kanssa. 2. Vaikuttamistyö kansallisella tasolla, EU-tasolla ja kansainvälisellä tasolla: GCE:n keskeinen rooli SDG:iden edistämisessä näkyy kansallisissa, eurooppalaisissa ja YK:n politiikoissa ja toimintasuunnitelmissa. 3. Kumppanuuksien kehittäminen: GCE ymmärretään ja sitä harjoitetaan yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden, päättäjien, yksityisen sektorin sekä sotilas / poliisialan kanssa. 4. Kapasiteetin kehittäminen ja innovaatiot: eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet kehittää ja käyttää uusia ja innovatiivisia GCE lähestymistapoja kasvavat merkittävästi. Kehys ry toimii hankkeen koordinoivana tahona sekä päähakijana.Hankekonsortio koostuu kahdesta globaalista verkostosta (CIVICUS ja ICAE), kolmesta kansallisesta kestävän kehityksen koulutuksen verkostosta (Ranskassa, Irlannissa ja Skotlannissa), kuudesta kansallisesta kattojärjestöstä (Bulgariassa, Virossa, Suomessa, Saksassa, Slovakiassa ja Sloveniassa), neljästä globaaliin kansalaiskasvatukseen keskittyvästä järjestöstä (Kyproksella, Tanskassa, Latviassa ja Serbiassa) ja Euroopan tutkimusverkostosta (EADI).

Rahoituspäätös  20.11.2017

334 973 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89900040

Tunnus

UHA2017-005482

Sivua muokattu

07.12.2017