Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.09.2012

Elintarvikeapu; ennalta jakamaton

Kuvaus

Esitetään, että vuoden 2012 määrärahoista myönnetään YK:n elintarvikeavusta vastaavalle ohjelmalle, WFP (World Food Programme) yleisavustusta 1 000 000 euroa käyttösuunnitelman kohdasta 1 (monenkeskinen kehitysyhteistyö.

Rahoituspäätös  10.09.2012

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Elintarvikeapu (muu kuin hätäapu) 100%

Rahoituskanava

Maailman elintarvikeohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89804501

Tunnus

UHA2011-005095

Sivua muokattu

06.09.2013