Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.04.2012

Apulaisasiantuntijatoiminta

Kuvaus

Apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmien rahoittaminen on yksi Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön väline. Asiantuntijoiden rahoittaminen YK-järjestöjen palvelukseen tukee Suomen pyrkimyksiä YK:n toimintakyvyn vahvistamiseksi. Asiantuntijat antavat toimikautensa aikana merkittävän panoksen järjestöjen työhön ja sitä kautta edelleen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. EU:n komission nuorten asiantuntijoiden ohjelmaa rahoittamalla Suomi tukee myös EU:n kehityspolitiikan vaikuttavuuden lisäämistä. Toimintaa ja tehtävien valintaa ohjaavat hallituksen helmikuussa 2012 hyväksymän kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset sekä apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmia sekä EU:n nuorten asiantuntijoiden ohjelmaa koskeva toimintasuunnitelma vuosille 2012-2013 Asiantuntijatoiminnan tavoitteena on sijoittaa asiantuntijoita monenkeskisiin tehtäviin siten, että se mahdollistaa jatkossa heidän siirtymisensä kansainvälisiin tehtäviin joko YK-järjestöissä tai muualla. Samalla kasvatetaan suomalaisten kehitysyhteistyöosaajien määrää ja sitä suomalaisten osaajien joukkoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää laajalti koko suomalaisessa yhteiskunnassa mm. julkisen sektorin kansainvälisissä tehtävissä tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Toiminnalla kartutetaan suomalaisten asiantuntijoiden ymmärrystä monenkeskisestä kehityspolitiikasta varsinkin niillä toimialoilla, joilla Suomella on tarjottavanaan osaamista ja kokemusta. Suomalainen asiantuntemus ja ajattelutapa järjestön sisällä lisäävät myös välillisesti Suomen vaikutusvaltaa kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Suomi vastaa sopimusten puitteissa asiantuntijoiden palkka- ja muista tehtävän hoitoon liittyvistä kuluista. Parhaillaan kentällä toimii 100 Suomen rahoittamaa apulaisasiantuntijaa ja 40 YK:n vapaaehtoista sekä kuusi EU-nuorta. Vuonna 2012 apulaisasiantuntija- ja vapaaehtoistoimintaan varattu 9.500.000 euroa mahdollistaa 30 uuden apulaisasiantuntijan ja 15-20 uuden YK:n vapaaehtoisen sekä kuuden EU-nuoren rekrytoinnin, sekä kentällä jo olevien henkilöiden jatkokaudet.

Rahoituspäätös  20.04.2012

9 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoisohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89804701

Tunnus

UHA2011-005096

Sivua muokattu

29.04.2013