Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.04.2013

Kehitysyhteistyön tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito

Kuvaus

Kehitysyhteistyötietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. 1. Tietovarasto- ja raportointijärjestelmien avulla luodaan raportteja kehitysyhteistyön määrärahojen käytöstä sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Raportteja julkaistaan ulkoministeriön nettisivustolla jossa ne ovat vapaasti kansainvälisten ja kotimaisten toimijoiden hyödynnettävissä. 2. AHA KYT asianhallintajärjestelmä rakentaa Ulkoministeriön institutionaalista muistia tarjoamalla KYT määrärahojen hallinnointia varten tarkasti määriteltyjä työnkulkuja tarvittavine asiakirjapohjineen. 3. Taloussuunnittelujärjestelmä (TASU) on työväline kehitysyhteistyömäärärahojen budjetointiin 4. Päätösrekisteri (PÄRE) rekisteröi KYT määrärahoista tehdyt rahoituspäätökset samoin kuin valtionavustuspäätökset. Tietojärjestelmät tukevat kehitysyhteistyömäärärahojen hallinnointia juridisesti oikealla tavalla. Ne myös mahdollistavat tiedon avoimuuden joka osaltaan parantaa kehitysyhteistyön laatua. Siten järjestelmien käytöstä hyötyvät ensi kädessä ulkoasiainhallinto,mutta järjestelmien mahdollistamasta tehokkaammasta ja vastuullisesta varainkäytöstä myös laajemmin valtionhallinto, kansalaiset sekä kehitysmaiden avunsaajat. Järjestelmät on määritelty ja toteutettu ministeriön eri tahojen asiantuntijoiden pitkäjänteisellä työllä. Järjestelmien teknisestä toteutuksesta sekä ylläpidosta vastaavat Oikeat Oliot (PÄRE), CGI(TASU), Solita (AHA KYT). Tietovarasto ja raportointijärjestelmästä on parhaillaan käynnissä tarjouskilpailu.

Rahoituspäätös  12.04.2013

1 879 999 €

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89801101

Tunnus

UHA2011-005089

Sivua muokattu

15.11.2013