Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.09.2012

YK:n Sivilisaatioiden Allianssi; Youth Solidarity Fund

Kuvaus

Sivilisaatioiden Allianssin Youth Solidarity Fund perustettiin v. 2008 tukemaan nuorisojärjestöjen työtä kulttuurien ja uskontojen välisen ymmärryksen lisäämiseksi ja eri ryhmien välisten jännitteiden vähentämiseksi. YSF on AoC:n lippulaivahanke, joka tukee merkittäviä nuorisojärjestöjä Allianssin tavoitteita edistävien projektien toteuttamisessa. Hankkeen tavoitteet: - nuorison yhteisymmärryksen ja yhteistyösuhteiden edistäminen - etnisten, uskonnollisten tai kieliriitojen sovinnon edistäminen nuorisoyhteisöissä - sellaisen nuorisoverkoston perustaminen, joka pystyy omassa yhteisössään edesauttamaan vuoropuhelua ja toimimaan yhteisymmärrystä ja maltillisuutta edistävänä voimavarana poliittisten, kulttuuristen, uskonnollisten ja etnisten jännitteiden syntyessä - syrjäytyneiden nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen päätöksentekoprosesseissa paikallisilla tasoilla. Hankkeen tavoitteet ovat Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaisia, jossa korostetaan eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämistä.

Rahoituspäätös  24.09.2012

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

  • YK:n Sivilisaatioiden Allianssi
  • YK:n Sivilisaatioiden Allianssi

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

29892330

Tunnus

UHA2012-003182

Sivua muokattu

05.08.2013