Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.08.2012

Suomen tuki GAID:lle

Kuvaus

GAID on YK:n sihteeristön informaatio- ja viestintätoimiston (OICT) alainen projekti, joka perustettiin tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) erityisesti kehitysmaihin liittyvän tietoyhteiskuntakehityksen monitoimijafoorumiksi ja UN ICT Task Forcen työn jatkajaksi. Sitä ei rahoiteta YK:n budjetista, vaan sen toiminta perustuu vapaaehtoisiin avustuksiin. Yleisellä tasolla GAID:n tavoitteena on "auttaa toiminnallistamaan WSIS:n henki ja visio sekä edistämään ICT:n käyttöä kansainvälisesti sovittujen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi". GAID:lla ei ole operationaalista tai toimeenpanoroolia. GAID on pyrkinyt toteuttamaan missiotansa luomalla globaalin monitoimijafoorumin eri sektoreita läpäisevälle ICT4D policy-keskustelulle. Se on pyrkinyt myös aktivoimaan toimintasuuntautuneita monitoimijakumppanuuksia ICT:n valtavirtaistamiseksi kehitysmaissa ja YK:n kehitysagendalla. Se on innostanut toimijoita yhteistyöhön ja nostanut päättäjien tietoisuutta ICT4D-politiikan alalla. Lisäksi GAID:n järjestämät globaalit kokoukset ovat pyrkineet identifioimaan ja kehittämään teknologisia ratkaisuja kehitysmaiden tarpeisiin ja edistämään kehitykselle myönteisen ympäristön ja innovatiivisten liiketoimintamallien luomista. GAID on toiminut myös YK:n pääsihteerin neuvonantajana ja ajatushautomona ICT4D-asioissa.

Rahoituspäätös  24.08.2012

50 000 €

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

tuo-20

Rahoituskohteen numero

89887101

Tunnus

UHA2011-007210

Sivua muokattu

29.04.2013