Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.04.2012

Kehitysyhteistyö ja pienhankkeet PRT Mazar-e Sharifissa

Kuvaus

Suomi on toteuttanut PRT-pienhankkeita PRT Mazar-e-Sharifissa vuodesta 2008. Hankkeilla on edistetty mm. turvallisuussektorin reformia ja pienimuotoista infrastruktuurin kehittämistä. Kohteina ovat olleet erityisesti vankeinhoitolaitos ja poliisin kapasiteetin lisääminen sekä koulujen vesihuollon ja sanitaation parantaminen osana tyttöjen koulunkäynnin tukemista. Valtioneuvoston selonteossa (12.12.2011) todetaan, että noin neljännes Suomen Afganistaniin osoittamasta avusta suunnataan jatkossakin Afganistanin pohjoisosaan. Suomen tuki PRT-pienhankkeille on Suomen Afganistan-selonteon mukaista toimintaa, jossa huomioidaan erityisesti läpileikkaavat teemat, kuten tasa-arvon tukeminen.

Rahoituspäätös  13.04.2012

1 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

  • YK:n lastenrahasto
  • YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

62504502

Tunnus

UHA2011-007677

Sivua muokattu

17.09.2013