Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

SAM/Vihreä kylä - Yhteisön voimavarastaminen

Kuvaus

Hankkeen tarkoitus on parantaa maatalouden tuottavuutta ja maataloustuotteitten markkinoille pääsyä. Ympäristölle haitalliseen toimintaan etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja, ja toiminnassa painotetaan jo olemassaolevan tiedon hyödyntämistä. Maanviljelijöitten osallistumista paikalliseen ja kansalliseen päätöksentekoon lisätään. Parhaimpien käytäntöjen ja kestävän kehityksen periaatteitten jakaminen sekä kansalaisyhteiskunnassa että ruohonjuuritasolla on osa hanketta. Lisäksi vuosituhattavoitteiden tiedostaminen maatalousyhteisöissä on hankkeen tavoitteena. Sambiassa vuoden 2007 loppuun asti toimivan KEPA:n yhteistoimiston paikallinen monivuotinen kumppani Green Living Movement (GLM) oli aikaisempina vuosina osapuolena ETVO:ssa (Etelän vapaaehtoisohjelma). Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita on ollut mukana vapaaehtoisohjelmassa, ja GLM:n palveluksessa harjoittelijana Sambiassa toimi Turun AMK:n opiskelija Leena Antila. Hänet on valittu tämän hankkeen koordinaattoriksi. Hankkeen yleisinä kehitystavoitteina on äärimmäisen köyhyyden vähentäminen ja paikallisen ruokaturvan parantaminen. Välittömänä ja tärkeimpänä tavoitteena on yhteisön jäsenten voimavaraistaminen maa- ja metsätalouden alalla kestävän kehityksen ja osallistavan yhteistyön periaatteita noudattaen.

Myönnöt

  • 2011: 51 420 €
  • 2012: 49 320 €
  • 2013: 48 020 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Maatalousopetus ja -koulutus 100%

Rahoituskanava

TUO Turun ammattikorkeakoulun opiskelija

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28814501

Tunnus

UHA2011-006346

Sivua muokattu

01.11.2012