Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.10.2013

Suomen ja Perun velkavaihtohanketta koskevan yhteistyösopimuksen mukaisten hankkeiden loppuevaluointi

Kuvaus

Suomen ja Perun välillä solmittiin 14.3.1996 velkavaihtosopimus koskien kuutta aiemaa korkotukiluottoa. Sopimuksen mukaisesti Suomi antaisi 75 % veloista anteeksi, kun Peru tallettaisi 24 % velan määrästä erilliselle tilille, joiden varat käytettäisiin Machu Picchu-hankkeeseen hyödyttämään paikallisväestöä ja alueen biodiversiteettiä. Ns. Machu Picchu-hanke alkoi v. 1997 ja sitä koskevaa sopimusta jatkettiin useaan kertaan. Hanke päättyi maaliskuussa 2003. Siitä jääneet varat talletettiin kahteen rahastoon: 1) päärahasto Portafolio Extinguible ja 2) luonnonsuojelurahastoon (Peruvian Trust for Natural Protected Areas. Vuonna 2006, velkavaihtohanketta koskevan 2. sopimusmuutoksen mukaisesti Machu Picchu-hankkeestä jäänyt saldo ja rahastoon kertyneet varat päätettiin käyttää kolmeen luonnonsuojelualueita koskeavan hankkeeseen: 1) Conservation and Sustainable Development of Noroeste Biosphere Reserve (RBNO), 2) Sustainable development in the Locala Communities & Conservation of the Biological Diversity in the nanay-Pucacuro Biological Corridor (Western Peruvian Amazon) ja 3) Learn by Waking - Study of Alternativesin Integrated Management & Impelementation of Sustainable Use of the Huancabamba - Caxas (Piura) Stretch of the Great Inca Route & Surrounding Areas. Kaikki hankkeet saatiin päätökseen vuonna 2011 ja vuonna 2012 hankkeita hallinnoinut PROFONANPE jätti loppuraportin ohjelmista. Sopimuksen mukaisesti jäljelle jääneet saldot siirtyvät perulaisille sen jälkeen, kun ns. velkavaihtohankkeet on evaluoitu.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Luonnon monimuotoisuus 100%

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

45408618

Tunnus

UHA2013-003440

Sivua muokattu

07.10.2013