Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Syrjäkylien tyttöoppilaitten jatkokoulutuksen tukeminen Mvomeron a

Kuvaus

Tansaniassa yläasteen opetukseen siirtyvien tyttöjen osuus on pienimpiä maailmassa. Hankkeen tarkoituksena on edistää köyhien perheiden tyttöjen pääsyä korkeampaan opetukseen Morogoron läänissä. Käytännön keinoina on koulujen ja uusien luokkahuoneiden rakentaminen, opetustarvikkeiden hankinta, tiedon jakaminen sekä opettajien, perheiden ja yhteisöjen valistus. Jatko-opetukseen pääsyä tuetaan stipendeillä ja varainkeräyksellä. Tasa-arvoneuvontaa päättäjille. Yhteistyökumppanina paikallinen WEETU-järjestö. Hanke suunniteltu tukemaan hallituksen MKUKUTA-köyhyydenvähentämis-strategiaa. HK11: Jatkoprojektiin otetaan mukaan viisi uutta koulua (Vinile, Mafuru, Milama, Doma ja Melela). Tavoitteena on paikallistason yhteisöjen rohkaisu ja motivointi tyttöjen koulunkäynnin vahvistamiseksi. Toimtaan yhteistyössä opetusalan viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Kumppanijärjestö WEETU antaa työvoiman, toimistotilat. Suomen Setlementtinuorten liitto auttaa koulujen infrastruktuurin ja terveydenhuollon parantamisessa. Kehitysmaiden kansojen hyväksi toimivalla Äetsän Kehitysmaaseuralla on 50 jäsentä, perustettu 1985. Yli 20-vuoden kokemus kyt-hankkeiden toteutuksesta.

Myönnöt

  • 2011: 30 000 €
  • 2012: 20 000 €
  • 2013: 20 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 100%

Rahoituskanava

Äetsän seudun Kehitysmaaseura ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28232101

Tunnus

UHA2011-006356

Sivua muokattu

01.11.2012