UNRISD - Ihmisoikeus sosiaaliturvaan - Nettipohjainen oikeustapausopas
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.11.2014

UNRISD - Ihmisoikeus sosiaaliturvaan - Nettipohjainen oikeustapausopas

Kuvaus

YK:n Sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos UNRISD kehittää nettipohjaisen oikeustapausoppaan sosiaaliturvasta ihmisoikeutena, ja ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta sosiaalisen perusturvan kehittämisessä. Internet-sivustolle kerätään alan johtavien ajattelijoiden käytännöllisiä ohjeita lainsäätäjille, viranomaisille (duty bearers), sosiaalityöntekijöille sekä asianajajille, jotka tukevat ihmisiä tai ihmisryhmiä (rights holders), joiden oikeuksia sosiaaliturvaan on loukattu. Ohjeisto sisältää osion, jossa kuvataan miten oikeus sosiaaliturvaan liittyy laajempaan kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädäntöön. Toiseen osioon kerätään käyttökelpoisia kuvauksia oikeustapauksista, joissa oikeutta sosiaaliturvan eri muotoihin on käsitelty kansallisissa tai alueellisissa oikeusistuimissa. Kolmas osio sisältää asiantuntijakommentaareja sosiaaliturvaoikeuden tyypillisistä ongelmista sekä kokoelman linkkejä muihin työkaluihin, joista voi olla hyötyä sosiaalipolitiikan muotoilijoille, toimeenpanijoille sekä ihmisoikeusjuristeille. Esitetty hanke on jatkoa Suomen aiemmalle tuelle, jolla on rahoitettu YK:n Ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan tri Magdalena Sepulvedan työtä äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksien välisiin yhteyksiin liittyen. Erityisraportoija on argumentoinut raporteissaan, että sosiaaliturvan kehittäminen ja sen kattavuuden laajentaminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää äärimmäistä köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Hänen keskeisistä raporteistaan on koottu kaksi julkaisua (a) "Human Rights Approach to Social Protection" (2012) ja (b) "Access to Justice for Persons Living in Poverty" (2014) Suomen ulkoministeriön julkaisusarjaan (Elements for Discussion). Suomen rahoitus (200.000e) tarjoaa UNRISD:lle mahdollisuuden laajentaa, syventää ja kehittää jo pystyyn saadun nettisivuston (www.unrisd.org/sp-he ) sisältöä, koota ja editoida lukijaystävälliseen muotoon lisää oikeustapauksia ja kommentaareja eri puolilta maailmaa, sekä tarjota konkreettisia testattuja ideoita niille viranomaisille, sosiaalityöntekijöille ja ihmisoikeusjuristeille, jotka suunnittelevat, rakentavat, toteuttavat tai arvioivat kansallisia sosiaaliturvaohjelmia ja –järjestelmiä kehitysmaissa.

Lisätietoa

www.unrisd.org/sp-hr

Rahoituspäätös  13.11.2014

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 50%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimusinstituutti

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892500

Tunnus

UHA2014-046896

Sivua muokattu

10.12.2014