Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.10.2013

Eteläisen Afrikan sijoitus- ja liiketoimintaympäristön kehittäminen

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on avustaa SADC:ia ja sen jäsenmaita sijoitus- ja toimintaympäristön kehittämisessä luomalla SADC:n alueellinen investointipolitiikkakehikko, IPF (Investment Policy Framework). Hankkeen avulla SADC:lle luodaan yhteiset standardit ja ohjeet koordinoida ja parantaa jäsenmaidensa investointiympäristöä ja siten lisätä koko alueen kilpailukykyä edistämällä sekä kotimaisia että ulkomaisia investointeja. Tavoitteena on luoda sellaiset olosuhteet, jolla voidaan houkutella yksityisiä investointeja, jotka tukevat taloudellista kasvua, sukupuolten tasa-arvoa, kestävää kehitystä sekä köyhyyden vähentämistä.

Rahoituspäätös  22.10.2013

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28924120

Tunnus

UHA2013-002585

Sivua muokattu

22.11.2013