Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.07.2012

Mongolian geologisen laboratorion kapasiteetin vahvistaminen: harvinaiset maametallit

Kuvaus

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Mongolian Central Geological Laboratoryn (CGL) välinen IKI-hanke parantaa CGL:n kapasiteettia tutkia Mongolian maaperän harvinaisia maametalleja ja tarjota tähän liittyviä analyysejä.

Rahoituspäätös  02.07.2012

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Mineraalien etsintä ja tutkimus 40%
  • Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 40%
  • Ympäristökasvatus ja -koulutus 20%

Rahoituskanava

Geologian tutkimuskeskus

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

75301504

Tunnus

UHA2012-002297

Sivua muokattu

29.04.2013