Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Katulapset omien oikeuksiensa ajajina

Kuvaus

Kenian hallituksen arvioiden mukaan maassa on 250 000 katulasta; Nairobissa 60 000. Lapset ovat pääosin 10-18-vuotiaita poikia; joukossa jo kolmannen polven katulapsia. Hankkeen lähtökohtana on lasten oikeuksien toteutuminen. Pyrkimyksenä on sekä ennalta ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytyminen että mm. tarjota suojaa, ammattikoulutusta ja oikeusapua kaduilla eläville nuorille. Tavoitteena on lisätä nuorten omaa vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa nuoria itseään koskeviin asioihin. Hanketta edeltäneen pilotin aikana Undugu on tukenut katulapsia ja -nuoria muodostamaan omia yhdistyksiä, mikä on keskeistä myös tässä hankkeessa. Hanke voitti suomalaisten lasten/nuorten Taksvärkki-äänestyksen v. 2006. Hanketta suunniteltu tiiviisti niin sisällöllisesti kuin taloushallinnon osalta yhteistyökumppanin kanssa.

Myönnöt

  • 2011: 184 680 €
  • 2012: 188 010 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 100%

Rahoituskanava

Taksvärkki ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24818201

Tunnus

UHA2011-006316

Sivua muokattu

01.11.2012