Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Kansanperinteen kerääminen Morogoron alueella

Kuvaus

Morogorossa ei ole minkäänlaista museota. Historian ja perinteinen tuntemus on vähäistä. Vaarassa, että vanhojen ihmisten (ml traditional leaders) myötä tietämys häviää kokonaan. Historialliset kohteet rapistuvat. Hanke perustuu Vaasan KMS:n pitkäaikaiseen yhteistyöhön morogorolaisten toimijoiden kanssa (järjestöt, valtionhallinto ml vankilalaitos, sairaala, sosiaalitoimi, yliopisto). Päämääränä on Morogoron alueen historian ja perinnetiedon kerääminen ja kokoaminen sekä hyödyntäminen erityisesti oppilaitosten opetuksessa. Hankkeen toiminnot pyrkivät ensi sijassa vahvistamaan paikallisen kumppanin tietotaitoa. Hankkeen tavoitteena on luoda arkisto Morogoron kansanperinteestä.

Myönnöt

  • 2012: 13 173 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kulttuuri ja virkistys 100%

Rahoituskanava

Vaasan Kehitysmaaseura ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28232201

Tunnus

UHA2011-006321

Sivua muokattu

01.11.2012