Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.03.2013

VÄLIME/Suunnittelu ja arviointi

Kuvaus

Suomen tuki Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueelle on kaksinkertaistettu vuosille 2012 - 2015. Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyö alueella on keskittynyt ensisijaisesti ympäristösektorille sekä myös ihmioikeuksien tukemiseen. Tuki näille molemmille sektoreille jatkuu pääpainon ollessa jatkossa ihmisoikeuksien, etenkin naisten oikeuksien, demokratian, hyvän hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan tukemisessa. Hankkeiden valmistelu, seuranta ja arviointi ovat jatkuvia toimintoja hankehallinossa. Tulevina vuosina 2013 ja 2014 useita hankkeita tullaan arvioimaan, osalle alkavista hankkeista tehdään kenttäarviointi ja osa hankkeista tulee hankkeen elinkaaressa puoliväliarviointiin. Ulkoministeriö ulkoistaan suuren osan valmistelu- ja arviointityöstä ministeriön ulkopuolisille tahoille ja osa siitä työstä tehdään oman henkilökunnan voimin. Parhaan mahdollisen tuloksen takaamiseksi Suomen tuessa tarvitaan riittävät resurssit tulokselliseen hanke/ohjelmavalmisteluun ja -seurantaan.

Rahoituspäätös  27.03.2013

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

86600701

Tunnus

UHA2011-005470

Sivua muokattu

05.08.2013