Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.04.2013

ERITT/Erityistukea tarvitsevien lasten oppimisen tukeminen

Kuvaus

Hankkeessa tuetaan kolmea yliopistollista klinikkaa (University of Zambia clinic, Zambian Institute of Special Education ja Kenyatta University clinic) niiden työssä erityistukea tarvitsevien lasten oppimisvaikeuksien tutkimuksessa ja sen rahoituksessa. Hankkeen toisen vaiheen aikana otetaan käyttöön viestintä- ja tietotekniikka opetusvälineenä: graphoGame, -Reading, -Learning ja -Writing -sovellusten koulutus luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa erityisesti dysleksiasta kärsiville. Mukana ovat Sambian, Kenian, Tansanian ja Namibian yliopistojen oppimista tutkivat laitokset. Hanke on jatkoa pitkälle yhteistyölle oppisvaikeuksien tutkimuksen kehittämisessä. Aiemmin kolmeen maahan suuntautunut yhteistyö keskittyy nyt kahteen maahan, Etiopia on hallinnollisten vaikeuksien vuoksi jäänyt jatkotyön ulkopuolelle. Tavoitteena on lisätä oppimisvaikeuksien tutkimusosaamista tutkijoiden ja erityisopettajien keskuuteen. Hankken toisen vaiheen aikana Sambian yliopiston kanssa tehdyn yhteistyön tuloksia viedään Kenian, Tansanian ja Namibian yliopistoihin. Aikaisemmista analyysiklinikoista kehitetään kuntoutusklinikoita.

Myönnöt

  • 2012: 150 000 €
  • 2013: 150 000 €
  • 2014: 150 000 €

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 15%
  • Kasvatustieteellinen tutkimus 85%

Rahoituskanava

Niilo Mäki-säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

29813101

Tunnus

UHA2011-006306

Sivua muokattu

17.04.2013