Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.04.2013

ALI:n hoidossa olevien kansainvälisten keskustelufoorumien ja organisaatioiden toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisääminen

Kuvaus

Afrikan alueellisiin järjestöihin sekä muihin ALI-30:n vastuualueelle kuuluviin kansainvälisiin järjestöihin (ml. YK, OECD ja AU, SADC, EAC) liittyvään kehitysyhteistyötoiminnan koordinointiin, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen ja johtokuntatyöskentelyyn osallistuminen. Lisäksi osallistuminen Afrikkaan alueellisesti vaikuttavien järjestöjen relevantteihin kehitysyhteistyötoiminnan ja kehitystutkimuksen tilaisuuksiin.

Rahoituspäätös  10.04.2013

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892335

Tunnus

UHA2013-001220

Sivua muokattu

20.05.2013