Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2013

INDONES/Metsäluonnon, elintapojen ja ympäristöpalveluiden ylläpito

Kuvaus

Hankkeen taustalla on Borneon sademetsien nopea häviäminen ja rappeutuminen. Hanke on osa kolmen Borneon valtion yhteistä korkeantason Heart of Borneo (HoB) -ohjelmaa, jonka tavoitteena on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti tärkeiden Borneon sademetsien suojelu ja kestävä käyttö ja sitä kautta köyhyyden vähentäminen, vesivarojen suojelu ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Pyrkimyksenä on olemassa olevien ja hankkeen aikana mahdollisesti perustettavan kansallispuiston muodostamien suojelualueiden linkittäminen yhteen puistojen ulkopuolella tapahtuvan, paikallisia yhteisöjä hyödyntävän kestävän maan/metsien käytön avulla. WWF Indonesia kerää tutkimustietoa toiminnan perustaksi, fasilitoi maankäyttöneuvotteluja, ajaa paikallisyhteisöjen omistus- ja käyttöoikeuksia, kehittää toimeentulomahdollisuuksia ja tarjoaa hakkuuyhtiöille teknistä apua puutavaran (FSC)sertifioinnissa.

Myönnöt

  • 2011: 321 568 €
  • 2012: 330 700 €
  • 2013: 289 096 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 50%
  • Luonnon monimuotoisuus 50%

Rahoituskanava

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen Rah

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

73804001

Tunnus

UHA2011-006329

Sivua muokattu

22.05.2013