Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2013

SAM/Lusakan kuivasanitaation kehittäminen

Kuvaus

Hanke sijaitsee yhdellä Lusakan 33 peri-urban -alueesta, slummissa, joka kasvaa hallitsemattomasti ilman että se olisi osana kaupunkisuunnittelua. Nykyiset sanitaatiotavat ovat uhkana pohjaveden saastumiselle, ihmisten terveydelle (mm. koleraepidemiat) ja yleiselle viihtyvyydelle. Hanke pyrkii edistämään kuivakäymälöiden käyttöä ja parantamaan hygieniaoloja. Myös jätteiden (ml käymälä) käsittelyä ja kierrätystä kehitetään. Pitkällä tähtäimellä hankealueesta on paikallisen kumppanin, kaupungin ja yhteisön asukkaiden toimesta tarkoitus kehittää ekokylämalli. Kumppani NECOS on toiminut alueella ympäristökysymysten parissa vuodesta 2004 ja tehnyt mm. taustaselvityksiä hankkeeseen liittyen. Kuivakäymälähanke on osa laajempaa alueen kehittämisohjelmaa.

Myönnöt

  • 2011: 68 700 €
  • 2012: 76 280 €
  • 2013: 64 380 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 100%

Rahoituskanava

Käymäläseura Huussi ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28814401

Tunnus

UHA2011-006324

Sivua muokattu

22.05.2013