Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2013

Nepalin matkailun, ulkoiluolosuhteiden ja ympäristön kehityshanke

Kuvaus

Turismi on Nepalin tärkein teollisuudenala. Kuuluisien Himalajan vaellusreitistöjen kunnostamisen ohella erityistä tarvetta on myös vaihtoehtoisten reitistöjen kehittämiseen. Hankkeessa pyritään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän matkailun edistämiseen Katmandun laaksossa (eko- ja yhteisöperustainen turismi). Tavoitteena on yksityisen sektorin (matkailuyritykset, matkailusta hyötyvät pien- ja perheyritykset) toimintaedellytysten ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen sekä alueen työttömien/alityöllistettyjen työllistymismahdollisuuksien parantuminen. Hankkeessa painotetaan ympäristökasvatusta. Hakukierroksella 2008 myönnettiin vuoden rahoitus lisäselvitysten tekemiseen. Hankkeen toteutettavuus ja budjetin kohdentuminen parantuneet selkeästi.

Myönnöt

  • 2011: 70 000 €
  • 2012: 70 000 €
  • 2013: 70 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Matkailupolitiikka ja-hallinto 100%

Rahoituskanava

Suomen latu ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

66010601

Tunnus

UHA2011-006327

Sivua muokattu

22.05.2013